http://www.baanphutawan.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

ห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

รูปภาพ

กิจกรรมและข่าวสาร

ติดต่อเรา

แผนที่

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องอาหาร จำนวน 100-120 ท่าน
 • ห้องประชุม/สัมมนา จำนวน 100-120 ท่าน
 • บริการ Free Wifi
 • สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
 • สถานที่กว้างขวาง สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมพัฒนาบุคคลากรในองค์กร (Team Building), กิจกรรมรับน้อง, งานเลี้ยงรับรอง, งานสังสรรค์ต่างๆ เป็นต้น
 • บริการให้เช่าสถานที่ถ่ายภาพต่างๆ เช่น Pre-Wedding เป็นต้น

สถานที่ใกล้เคียง

 • ทองสมบูรณ์คลับ
 • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • Palio เขาใหญ่
 • สวนสนุกและสวนน้ำ Scenical World
 • ฟาร์มโชคชัย
 • Premium Outlet เขาใหญ่
 • Home Pro เขาใหญ่
 • Lotus เขาใหญ่
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 • เขื่อนลำตะคอง
 • ตลาดปากช่อง
view

หน้าแรก

ห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

รูปภาพ

ติดต่อเรา

view