http://www.baanphutawan.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

นอกจากให้บริการที่พักในช่วงเวลาปกติแล้ว....ทาง "บ้านภูตะวัน" ยังจัดกิจกรรมพิเศษ คือ คอร์สปฏิบัติธรรม เป็นประจำทุกเดือน สำหรับพุทธศาสนิกชนที่มีเวลาไม่มาก (ช่วง ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์) แต่ต้องการแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เป็นหลักสูตรเฉพาะช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยและต้องการเข้าถึงธรรม โดยหลักสูตรนี้จะมีกิจกรรมคือ สอนการเดินจงกรม ระยะที่ ๑-๓ และจะได้มีการฝึกนั่งสมาธิภาวนา (พองหนอ ยุบหนอ) มีธรรมะบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ตรงจากจากชีวิตจริงและมาจากการปฏิบัติธรรม ในชั่วโมงบรรยายกฎแห่งกรรม ท่านจะได้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ได้เจริญเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกทั้งกิจกรรมที่สำคัญมาก คือ พระในบ้าน (แสดงความกตัญญูต่อบิดามารดา) ซึ่งมีพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวัฒโก และคณะแม่ชี จากสำนักวิปัสสนาบุญญาณุภาพ อ.เถิน  จ.ลำปาง เป็นผู้ฝึกสอนปฏิบัติ


ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่บ้านภูตะวัน


1. สามารถโทรจองเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ในวันที่ 1 ของทุกเดือน ที่เบอร์ 0862539292 (คุณต้อย)

2. แต่งกายให้สุภาพมิดชิดด้วยเสื้อผ้าสีขาว ไม่สวมกระโปรงสั้นและกางเกงขาสั้น นุ่งห่มสบายไม่อึดอัด เดินสะดวก นั่งสมาธิสะดวก

3. ผู้มาปฏิบัติทุกท่านจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ ตามตารางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เมื่อถึงเวลาอบรมควรเข้าให้ตรงเวลา ไม่อนุญาตให้อยู่พักผ่อนภายในบ้านพักในช่วงที่มีปฏิบัติธรรม และจะมีคณะเจ้าหน้าที่และคณะแม่ชีเดินตรวจตามบ้านพักตลอดเวลา ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยหรือมีความจำเป็นอื่นๆ

4. สำหรับท่านใดที่มีเด็กเล็กตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไปมาด้วย สามารถนำบุตรหลานของท่านเข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยได้ ซึ่งจะมีคณะเจ้าหน้าที่และแม่ชีคอยดูแลและสอนการปฏิบัติสำหรับกลุ่มเด็กๆโดยเฉพาะอย่างสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ

5. ขณะอยู่ในห้องปฏิบัติธรรม ขอความกรุณาปิดมือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และงดใช้เสียง สำรวมกาย วาจา ใจ ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

เนื่องจากทางบ้านภูตะวัน มีบริการที่พักและอาหาร 3 มื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมทุกท่าน ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยพื้นที่จำกัด จึงไม่สามารถรองรับผู้ที่สนใจได้ครบ จึงขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมทุกท่านเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและตั้งใจจริง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสแก่ท่านอื่นที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้


ท่านใดสนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณต้อย 08 6253 9292view
view